Brat PIT

Share

Pierwszy kwartał każdego roku, to czas rozliczeń z fiskusem. W związku z tym, że od tego roku weszło w życie kilka istotnych zmian, co do możliwości odliczenia podatku, przyjrzałam się sprawie trochę bliżej.

Najistotniejsza zmiana dotyczy ulgi na dzieci. Skorzystają z niej rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci, a całkowicie prawo do odpisu podatku mogą stracić rodzice jednego dziecka. Ulga prorodzinna pozostanie bez zmian dla rodzin 2 + 2.

  • Rodzina z jednym dzieckiem: ulga przysługuje w wysokości 1112,04 zł (92,67 zł/ miesiąc) w przypadku, jeżeli łączne dochody małżonków nie przekraczają 112 000 zł. Lub osoba wychowująca samotnie dziecko, której dochody nie przekraczają rocznie 56 000 zł
  • Rodzina z dwójką dzieci: na każde dziecko przysługuje odliczenie 1112,04 zł (92,67 zł/ miesiąc)
  • Rodzina, która posiada więcej niż dwoje dzieci: za pierwsze i drugie dziecko otrzyma po 1112,04 zł (92,67 zł/ miesięcznie), za trzecie 1668,12 zł (139,01 zł/ miesiąc), za czwarte i każde kolejne po 2224,08 zł (185,34 zł/ miesiąc).

Kolejna ważna zmiana to ulga na Internet. Większość z nas nie będzie już miała prawa jej odliczać. Z przywileju mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy po raz pierwszy rozliczają ją za 2013 rok, i tylko przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata.

Warto pamiętać, że od podatku możemy również odliczyć:

  • honorowe krwiodawstwo – 130 zł za 1l oddanej krwi
  • darowizny na cele charytatywne – max. 6% dochodu
  • ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (ulga np. na opiekuna osoby niewidomej, na zakup wózka czy leków)
  • ulga odsetkowa – odliczenie odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe dla podatników, którzy zaciągnęli kredyt do końca 2006 roku.

PIT’a można w bardzo łatwy i szybki sposób rozliczyć przez Internet, poprzez program e-Deklaracje. Zaoszczędza on czas na stanie w kolejce na poczcie lub do okienka w Urzędzie Skarbowym. W celu weryfikacji, potrzebne będą wyłącznie dane z rozliczenia za 2012 roku. Pamiętajmy również o przekazaniu 1% podatku, na dowolną organizację pożytku publicznego!

Brat PIT